Platform voor Visie en Strategie

Wil je onderzoek (laten) doen, of heb je een specifiek idee waar afbouwprofessionals in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen? Wil je inspiratie opdoen voor jouw eigen toekomst in de afbouw? Dan biedt dit platform voor visie en strategie van de Afbouw jou volop uitleg!

Van en voor de afbouw

Binnen het Platform voor Visie en Strategie van de Afbouw wisselen we van gedachten over allerhande zaken waar we in de afbouw mee geconfronteerd (gaan) worden: Circulair Bouwen bijvoorbeeld, over de Energietransitie die nodig is om te voldoen aan het Klimaatakkoord. En over de woningnood in combinatie met een gebrek aan mankracht; wat heeft dit voor gevolgen voor de industrialisatie en prefab-ontwikkelingen? Maar ook over maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de bouw. 

Wij, vertegenwoordigers van fabrikanten en afbouwprofessionals, willen middels dit platform expertise bij elkaar brengen. En door het verrichten van onderzoek kunnen we gezamenlijk visie en strategie ontwikkelen. Alle informatie delen we natuurlijk met de afbouwbranche.

Waarom dit platform

Dit platform is door NOA opgericht. We zoeken zaken uit en zetten zo nodig projecten op. Ons doel is om bedrijven in de afbouwsector te adviseren. Want dit platform is er voor de hele branche! We delen projecten en andere opmerkelijke zaken. Alles waar afbouwprofessionals nu en in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Natuurlijk zijn we op dit moment nog niet volledig. Het is de vraag of we dat ooit zullen zijn, want de (bouw)branche is voortdurend in beweging.

NOA sectoren

Dit platform zal worden ondersteund door de NOA hoofdsectoren en door NOA begunstigende leden. Zij kunnen vanuit hun achterban een of meerdere personen aanwijzen die contacten met het platform onderhouden. Zij kunnen bijvoorbeeld projectvoorstellen indienen en/of kunnen door het platform geconsulteerd worden inzake bij het platform ingediende projectplannen bespreken en deze eventueel begeleiden.

Actuele projecten

Dit nieuwe platform is in opstartfase. Binnenkort zullen hier meer lopende projecten worden vermeld:

Hoe de afbouw in een conceptueel bouwproces past?

Het nieuwe Platform strategie en visie voor de Afbouw, waarin producenten en afbouwprofessionals gezamenlijk optrekken voor een toekomstbestendige afbouwsector, ging vlak voor de bouwvak onder deskundige begeleiding in gesprek met Pieter Huijbregts over de (on)mogelijkheden van conceptueel bouwen. Het werd een interessante brainstormsessie.

Lees meer

Een projectvoorstel indienen

In de CAO Afbouw 2022/2023 is afgesproken dat cao-partijen de innovatie van producten en diensten willen bevorderen, zowel afbouwbreed als per deelsector. Hierbij gaat het onder meer om het verbeteren van producten en diensten, het introduceren van nieuwe werkwijze, digitalisering van werkprocessen, verbetering van arbeidsomstandigheden en kennisontwikkeling.

Ieder lid en begunstigend lid van NOA kan bij ons platform een projectvoorstel indienen. Voorwaarde is wel dat een projectvoorstel onderbouwd wordt ingediend en nog niet is opgestart of afgerond. Ieder voorstel wordt beoordeeld waarbij een mondelinge toelichting gevraagd kan worden.

Meer weten over de exacte eisen, het indienen en de daadwerkelijke uitvoering? Lees verder...

Inspiratie en ontwikkelingen

Dit platform is er ook om kennis van en over de afbouwsector te verbreden en te verdiepen. Of door met een andere bril op naar huidige omstandigheden te kijken. Of een kijkje in de keuken bij een andere sector te nemen; wat kan daar van geleerd worden? Er wordt een carrousel van inspirerende artikelen, uitzoekwerk en documenten gedeeld, waar iedere geïnteresseerde zijn/haar voordeel mee kan doen.

Onderstaande cases / artikelen zijn voor u ter informatie. Dit wil niet zeggen dat het Platform het wel of niet eens is met wat in het artikel wordt vermeld. We vinden het artikel wel interessant genoeg om met u te delen, zodat u er zelf een oordeel over kunt vormen.

Bestuur

Ons bestuur van het platform bestaat uit:

  • Jan van den Heuvel - Van den Heuvel Afbouwgroep, voorzitter
  • Rob van Groningen - Knauf, penningmeester
  • Mark van Houten - Gyproc
  • Sydney Haarmans - System Flex

Secretarieel wordt het bestuur ondersteund door Bob Buijs. Mail Bob of neem contact op via 06 - 82 11 74 90